วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บอระเพชร


ชื่อวิทยาศาสตร์
Tinospora tuberculata Beumee., Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook. F.& Thoms
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
เป็นไม้เถา เถากลม ผิวมีเม็ดตุ่มถี่ๆ ตลอดเถา
ใบเดี่ยว รูปหัวใจปลายแหลมเรียบ
ดอกเป็นช่อสีเหลือง
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ขึ้นได้ในดินทั่วไป แต่ชอบดินร่วนซุย
ไม่ชอบแดดจัด ควรปลูกในฤดูฝน

การขยายพันธุ์
ใช้เถาปักชำ
การปลูกและการดูแลรักษา
ตัดเถาแก่ยาวประมาณ 1 คืบ รอให้ผลแห้งก่อนจึงนำ ไปปักชำ
ชำ เถาลงดินให้เอียงเล็กน้อย ลึก 10 เซนติเมตร รดนํ้าให้ชุ่ม
เมื่อแตกใบและรากมากพอสมควร จึงย้ายไปปลูกและควรทำ ค้างให้ต้นบอระเพ็ดเลื้อยด้วย
ส่วนการรดนํ้าไม่ต้องรดบ่อยครั้งมากนัก
การเก็บเกี่ยว
เริ่มเก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุ 2 ปีขึ้นไป โดยเก็บเถาสดที่เจริญเต็มที่ตากแดด 3-5 วัน จนแห้ง
สนิท เพื่อป้องกันเชื้อรา
นำ เถาแห้งมาหั่นเฉียงเป็นแว่นๆ หนา 1-2 เซนติเมตร การตัดเถามาใช้ให้เหลือเถาไว้
ประมาณ 2-3 วา
ผลผลิต
ผลผลิตสด 3-5 ตัน/ไร่ ผลผลิตแห้ง 0.7-1.2 ตัน/ไร่
อัตราส่วนทำ แห้ง
ผลผลิตสด : ผลผลิตแห้ง เท่ากับ 4-5 : 1
ส่วนที่ใช้ประโยชน์
เถาหรือลำ ต้นสด
สาระสำ คัญ
• N-trans-feruloyltyramine, N-cis-feruloyltyramine, tinotuberide, phytosterol และ Picroretin
สรรพคุณ
เป็นยาอายุวัฒนะ แก้ไอ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น